Doneren

De Kinderstraatspelen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Deze dag wordt georganiseerd door vrijwilligers uit de buurt, verenigd in de stichting Oranjelust Kinderstraatspelen. De straatspelen worden jaarlijks gefinancierd door collectes, sponsors uit de buurt en een incidentele gift. Wij collecteren in de buurt.

Wilt u ons financieel ondersteunen?

Wanneer er mensen zijn die ons financieel

willen steunen, kan dat ook door een bedrag over te maken op rekeningnummer: NL17 RBRB 0778 2215 12, ten name van Stichting Oranjelust Straatspelen.


Vrijwilliger worden?

Vrijwilliger worden kan op twee manieren. U kunt ondersteunen op de dag zelf door één of twee uurtjes helpen bij een spelletje. Of als u in de buurt woont kunt u toetreden tot het Oranjelust comité. Als u interesse heeft, neem dan contact met ons op.